CO JE GESTALT TERAPIE?

Gestalt terapie je jedním z hlavních světových terapeutických směrů. Vychází z mnoha zdrojů a filozofií a lze ji označit jako humanisticko-existenciální terapii. Je založena na předpokladu, že každý člověk se narodil se zdroji a schopnostmi naplňovat vlastní potřeby a vstupovat do uspokojivých, autentických kontaktů s druhými lidmi. Nicméně se člověk někdy dostane do situace, že co kdysi fungovalo jako živé, svobodné a tvořivé přizpůsobení, je najednou nefunkční a rigidní. V takových případech pak člověk uvízne v zaběhnutých vzorcích a přesvědčení o sobě, a stává se nesvobodným, nespokojeným a frustrovaným.

Úlohou gestalt terapeuta je zkoumat tyto vzorce, nabídnout klientovi nové možné pohledy na jeho situaci a hlavně si uvědomit vlastní úlohu v utváření svého života. Vede klienta v pojmenování vlastních potřeb na úrovni fyzické, emoční, vztahové i duchovní. Využívá k tomu především dialog, terapeutický vztah a experiment.

Základním principem je práce s "tady a teď". To neznamená, že nepracujeme s minulostí a nehledíme do budoucnosti. Naopak plným uvědoměním situace tady a teď rozumíme a přijímáme podíl naší minulosti na utváření současnosti, která zároveň předurčuje naše další směřování. Právě uvědomění je základním pilířem Gestalt terapie