Supervize

Nabízím supervize pro pomáhající profesionály (oblast sociálních služeb, zdravotnictví, školství, psychoterapie...), individuální i týmové. Dále nabízím supervize řízení. Jako supervizor působím pod hlavičkou organizace TUDYTAM