Otevíráme

Psychoterapeutickou seberozvojovou skupinu (duben 2024 - duben 2026)

Skupinová terapie je dlouhodobě prověřenou, účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Pro skupinovou terapii je charakteristické využívání skupinové dynamiky, tedy vzájemných vztahů a interakcí mezi členy skupiny. Vzniká tak jedinečný prostor, kde je možné poznávat své vlastní fungování s druhými lidmi.

Skupinou vedou:

Mgr. Alžběta Candia Muňoz a Mgr. Tomáš Masopust

Zahájení skupinové terapie 02.04. 2024

Přijímací rozhovory probíhají průběžně do 1. 3. 2024.

Zájemci, prosím, volejte nebo pište na kontakty níže.

Těšíme se na Vás!

Setkání pravidelně 1 x 14 dní v úterý od 17 hod.

Skupinové setkávání bude probíhat 2 roky (40 setkání), což je optimální čas na práci na svých/osobních tématech a osobnostním rozvoji. Doporučujeme zůstat minimálně 3 měsíce, abyste měli možnost poznat, zda je to způsob práce a seberozvoje, který Vám přináší to, co očekáváte.

Setkání trvá 3 hodiny (180 min), konkrétní termíny do června 2024: 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., další budou upřesněny na prvním setkání).

Struktura sezení: první polovina setkání je věnována tématům, která přinášejí a chtějí řešit členové skupiny, Druhá polovina pak terapeutickým osobnostně rozvojových technikám, které připravují terapeuti.

Cena za setkání (3 hod) 1000 Kč, platí se zálohově, čtvrtletně.

Skupina je uzavřená, to znamená, že v průběhu skupinové práce se k nám nebude nikdo přidávat. Velikost skupiny je 8-12 osob.

S podporou skupiny a terapeutů můžete nacházet nové způsoby řešení obtíží a zároveň přispívat svou vlastní zkušeností a reflexí druhým. Skupina poskytuje jedinečnou příležitost učit se od ostatních členů a nechat se jimi inspirovat. Slouží jako bezpečné a podpůrné místo, kde je možné naučit se vnímat, objevovat a zkoušet různé způsoby komunikace, měnit nefunkční vzorce nebo rozvíjet schopnost svobodnějšího vnímání a vyjadřování vlastních pocitů, názorů, hranic a potřeb. Skupina nabízí zpracování nedokončených, nedořešených věcí a traumat, která mohou bránit plnému rozvoji osobnosti a jejichž dokončení přináší úlevu.

V rámci skupiny je možné pracovat například na zvládání nejistoty ve vztazích, nízkém sebevědomí, úzkosti a strachu, ale také na zvládání vzteku či agrese tak, aby jejich energie sloužila a pomáhala v budování uspokojivých a fungujících vztahů. Skupina umožňuje naučit se zvládat konflikty, mluvit otevřeně před více lidmi, poznat lidi s podobnými nebo naopak úplně odlišnými životními příběhy. Pochopit z jakého důvodu se opakují vztahové nezdary a jak k tomu sami přispíváme.

Někteří lidé mají obavy, jak zvládnou mluvit nebo se projevovat před skupinou lidí, kterou zpočátku neznají, ale když do skupiny vstoupí a zjistí, že i ostatní bojovali se stejným problémem a našli způsob, jak ho překonat, přinese jim to povzbuzení a úlevu. Někdy je jen potřeba trochu více času, protože každý má své vlastní tempo.

Nepotřebujete mít žádné předchozí zkušenost s terapií.


Adresa:

Národní obrany 9/501, Praha 6 -Bubeneč/Dejvice

Zájemci, prosím, kontaktujte nás na:

Alžbětu: +420 777 801 404, terapie.acm@gmail.com

https://www.terapieacm.cz/

Tomáše: +420 773 920 995, masopust111@gmail.com

https://www.tomasmasopust.cz/

CO JE SKUPINOVÁ TERAPIE?

Skupinová terapie je dlouhodobě prověřenou, účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Pro skupinovou terapii je charakteristické využívání skupinové dynamiky, tedy vzájemných vztahů a interakcí mezi členy skupiny. Vzniká tak jedinečný prostor, kde je možné poznávat své vlastní fungování s druhými lidmi.

S podporou skupiny a terapeutů můžete nacházet nové způsoby řešení obtíží a zároveň přispívat svou vlastní zkušeností a reflexí druhým. Skupina poskytuje jedinečnou příležitost učit se od ostatních členů a nechat se jimi inspirovat. Slouží jako bezpečné a podpůrné místo, kde je možné naučit se vnímat, objevovat a zkoušet různé způsoby komunikace, měnit nefunkční vzorce nebo rozvíjet schopnost svobodnějšího vnímání a vyjadřování vlastních pocitů, názorů, hranic a potřeb. Skupina nabízí zpracování nedokončených, nedořešených věcí a traumat, která mohou bránit plnému rozvoji osobnosti a jejichž dokončení přináší úlevu.

V rámci skupiny je možné pracovat například na zvládání nejistoty ve vztazích, nízkém sebevědomí, úzkosti a strachu, ale také na zvládání vzteku či agrese tak, aby jejich energie sloužila a pomáhala v budování uspokojivých a fungujících vztahů. Skupina umožňuje naučit se zvládat konflikty, mluvit otevřeně před více lidmi, poznat lidi s podobnými nebo naopak úplně odlišnými životními příběhy. Pochopit z jakého důvodu se opakují vztahové nezdary a jak k tomu sami přispíváme.

Někteří lidé mají obavy, jak zvládnou mluvit nebo se projevovat před skupinou lidí, kterou zpočátku neznají, ale když do skupiny vstoupí a zjistí, že i ostatní bojovali se stejným problémem a našli způsob, jak ho překonat, přinese jim to povzbuzení a úlevu. Někdy je jen potřeba trochu více času, protože každý má své vlastní tempo.

Nepotřebujete mít žádné předchozí zkušenost s terapií.