Otevíráme ROČNÍ INTENZIVNÍ SEBEROZVOJOVÝ PROGRAM

postavený na účasti v psychoterapeutické skupině

a následné individuální integraci této zkušenosti

Otevíráme roční seberozvojový program v unikátním formátu. Bude založen především na účasti v psychoterapeutické skupině a následné individuální podpoře.

Během jednoho roku proběhne celkem šest třídenních setkání v uzavřené skupině maximálně 12 lidí. Tím se vytvoří prostor pro opravdu intenzivní práci založenou na sebe zkušenosti, hlubším poznání sebe sama a zkoumání vlastních funkčních komunikačních strategií. Mezi skupinovými setkáními bude účastníkům poskytnuta podpora formou individuální terapie, která umožní témata a zážitek ze skupiny integrovat, tedy pojmenovat, pochopit a vědomě využít ve vlastním seberozvoji.

Skupinou vedou:

Mgr. Alžběta Candia Muňoz, Mgr. Helena Kožíšková a Mgr. Tomáš Masopust

Všechna setkání budou třídenní (20 hodin).

Termíny setkání:

25. - 27. 8. 2023, Praha

20. – 22. 10. 2023

17. - 19. 11. 2023

9. - 10. 02. 2024

20. - 21. 4. 2024, Praha

21.- 23. 6. 2024, Praha


Přijímací rozhovory probíhají průběžně od května do července 2023.

Celková cena programu je 43 000 Kč (tj. 6 x 3 dny po 20 hod - hod à 330Kč a 7xhod à 500 Kč)

Ubytování a strava nejsou v ceně zahrnuty.

Platbu bude možná provést jednorázově nebo ve třech splátkách.

Zájemci, prosím, kontaktujte nás na:

Alžbětu: +420 777 801 404, terapie.acm@gmail.com

Tomáše: +420 773 920 995, masopust111@gmail.com

Nově otevíráme skupinu pro pomáhající profesionály

Práce v pomáhajících profesích je naplňující. Je ale také náročná a vyčerpávající. Denně se setkáváme s těžkými lidskými příběhy. Občas jsme někým vnímáni jako jeho jediná naděje. Zřídka zažíváme pocit úspěchu ve smyslu úplného zdárného vyřešení situace klienta/pacienta. Naši blízcí často nerozumí tomu, že i když nás práce baví a naplňuje, zároveň nás někdy do hloubky vyčerpává, rozčiluje, rozesmutňuje nebo je zdrojem obav, strachů, možná i viny...
Náš osobní život přirozeně ovlivňuje ten profesní, avšak zkoumání těchto spojitostí přesahuje často rámec a možnosti supervize. Zároveň mluvit s kolegy o svých nejniternějších pocitech, obavách, silných emocích a motivacích, může být ohrožující nebo nevhodné. 

CO JE SKUPINOVÁ TERAPIE?

Skupinová terapie je dlouhodobě prověřenou, účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Pro skupinovou terapii je charakteristické využívání skupinové dynamiky, tedy vzájemných vztahů a interakcí mezi členy skupiny. Vzniká tak jedinečný prostor, kde je možné poznávat své vlastní fungování s druhými lidmi.

S podporou skupiny a terapeutů můžete nacházet nové způsoby řešení obtíží a zároveň přispívat svou vlastní zkušeností a reflexí druhým. Skupina poskytuje jedinečnou příležitost učit se od ostatních členů a nechat se jimi inspirovat. Slouží jako bezpečné a podpůrné místo, kde je možné naučit se vnímat, objevovat a zkoušet různé způsoby komunikace, měnit nefunkční vzorce nebo rozvíjet schopnost svobodnějšího vnímání a vyjadřování vlastních pocitů, názorů, hranic a potřeb. Skupina nabízí zpracování nedokončených, nedořešených věcí a traumat, která mohou bránit plnému rozvoji osobnosti a jejichž dokončení přináší úlevu.

V rámci skupiny je možné pracovat například na zvládání nejistoty ve vztazích, nízkém sebevědomí, úzkosti a strachu, ale také na zvládání vzteku či agrese tak, aby jejich energie sloužila a pomáhala v budování uspokojivých a fungujících vztahů. Skupina umožňuje naučit se zvládat konflikty, mluvit otevřeně před více lidmi, poznat lidi s podobnými nebo naopak úplně odlišnými životními příběhy. Pochopit z jakého důvodu se opakují vztahové nezdary a jak k tomu sami přispíváme.

Někteří lidé mají obavy, jak zvládnou mluvit nebo se projevovat před skupinou lidí, kterou zpočátku neznají, ale když do skupiny vstoupí a zjistí, že i ostatní bojovali se stejným problémem a našli způsob, jak ho překonat, přinese jim to povzbuzení a úlevu. Někdy je jen potřeba trochu více času, protože každý má své vlastní tempo.

Nepotřebujete mít žádné předchozí zkušenost s terapií.