Otevíráme novou seberozvojovou terapeutickou skupinu

Skupinou vedou:

Mgr. Alžběta Candia Muňoz a Mgr. Tomáš Masopust

Zahájení skupinové terapie září/říjen 2022

Přijímací rozhovory probíhají průběžně od června do srpna 2022.

Zájemci, prosím, volejte nebo pište na kontakty níže.

Těšíme se na Vás!

Setkání pravidelně 1 x 14 dní v úterý od 17:00 do 20:00 hod.

Setkání trvá 3 hodiny (180 min), konkrétní termíny budou upřesněny na prvním setkání)

Struktura sezení: první polovina setkání je věnována tématům, která přinášejí a chtějí řešit členové skupiny. druhá polovina pak terapeutickým osobnostně rozvojových technikám, které připravují terapeuti.

Cena za setkání (3 hod) 900 Kč.

Skupina je uzavřená, to znamená, že v průběhu skupinové práce se k nám nebude nikdo přidávat. Velikost skupiny je 6-12 osob.

Skupinové setkávání bude probíhat 2 roky, což je optimální čas na práci na svých/osobních tématech a osobnostním rozvoji.

Doporučujeme zůstat minimálně 2 měsíce, abyste měli možnost poznat, zda je to způsob práce a seberozvoje, který Vám přináší to, co očekáváte.

Adresa: Národní obrany 9/501, Praha 6 -Bubeneč/Dejvice

Zájemci, prosím, kontaktujte nás na:

Alžbětu: +420 777 801 404, terapie.acm@gmail.com

Tomáše: +420 773 920 995, masopust111@gmail.com

Nově otevíráme skupinu pro pomáhající profesionály

Práce v pomáhajících profesích je naplňující. Je ale také náročná a vyčerpávající. Denně se setkáváme s těžkými lidskými příběhy. Občas jsme někým vnímáni jako jeho jediná naděje. Zřídka zažíváme pocit úspěchu ve smyslu úplného zdárného vyřešení situace klienta/pacienta. Naši blízcí často nerozumí tomu, že i když nás práce baví a naplňuje, zároveň nás někdy do hloubky vyčerpává, rozčiluje, rozesmutňuje nebo je zdrojem obav, strachů, možná i viny...
Náš osobní život přirozeně ovlivňuje ten profesní, avšak zkoumání těchto spojitostí přesahuje často rámec a možnosti supervize. Zároveň mluvit s kolegy o svých nejniternějších pocitech, obavách, silných emocích a motivacích, může být ohrožující nebo nevhodné. 

CO JE SKUPINOVÁ TERAPIE?

Skupinová terapie je dlouhodobě prověřenou, účinnou a užitečnou formou psychoterapie. Pro skupinovou terapii je charakteristické využívání skupinové dynamiky, tedy vzájemných vztahů a interakcí mezi členy skupiny. Vzniká tak jedinečný prostor, kde je možné poznávat své vlastní fungování s druhými lidmi.

S podporou skupiny a terapeutů můžete nacházet nové způsoby řešení obtíží a zároveň přispívat svou vlastní zkušeností a reflexí druhým. Skupina poskytuje jedinečnou příležitost učit se od ostatních členů a nechat se jimi inspirovat. Slouží jako bezpečné a podpůrné místo, kde je možné naučit se vnímat, objevovat a zkoušet různé způsoby komunikace, měnit nefunkční vzorce nebo rozvíjet schopnost svobodnějšího vnímání a vyjadřování vlastních pocitů, názorů, hranic a potřeb. Skupina nabízí zpracování nedokončených, nedořešených věcí a traumat, která mohou bránit plnému rozvoji osobnosti a jejichž dokončení přináší úlevu.

V rámci skupiny je možné pracovat například na zvládání nejistoty ve vztazích, nízkém sebevědomí, úzkosti a strachu, ale také na zvládání vzteku či agrese tak, aby jejich energie sloužila a pomáhala v budování uspokojivých a fungujících vztahů. Skupina umožňuje naučit se zvládat konflikty, mluvit otevřeně před více lidmi, poznat lidi s podobnými nebo naopak úplně odlišnými životními příběhy. Pochopit z jakého důvodu se opakují vztahové nezdary a jak k tomu sami přispíváme.

Někteří lidé mají obavy, jak zvládnou mluvit nebo se projevovat před skupinou lidí, kterou zpočátku neznají, ale když do skupiny vstoupí a zjistí, že i ostatní bojovali se stejným problémem a našli způsob, jak ho překonat, přinese jim to povzbuzení a úlevu. Někdy je jen potřeba trochu více času, protože každý má své vlastní tempo.

Nepotřebujete mít žádné předchozí zkušenost s terapií.