CO NABÍZÍM?

Jako terapeut pracuji s lidmi s nejrůznějšími problémy a potřebami. Při své práci beru v úvahu všechno, s čím klient přichází. Vytvářím bezpečné prostředí, kde je možné mluvit o všem, je to čas kdy můžeme společně hledat příčiny obtíží, pojmenovávat potřeby, mapovat možné zdroje, zkoumat vlastní pocity, emoce nebo tělesné projevy a společně nahlédnout na současnou situaci, ve které se klient nachází z vícero úhlů. 

Můžete se na mě obrátit když... 

  • ...se nacházíte se v těžké životní situaci nebo krizi.
  • ...máte obtíže s navazováním jakýchkoliv vztahů nebo při komunikaci s ostatními.
  • ...máte snížené sebevědomí a sebedůvěru.
  • ...řešíte partnerské či rodinné problémy.
  • ...zažíváte stres a únavu a nevíte jak dál.
  • ...cítíte se být závislí na alkoholu, drogách nebo automatech.
  • ...stojíte na životní křižovatce a neumíte se rozhodnout nebo udělat první krok.
  • ...trápíte se, jste smutní nebo nevidíte ve svém životě smysl.
  • ...ztratili jste někoho blízkého a nevíte, jak to nyní zvládnete.
  • ...nebo se jenom necítíte ve svém životě spokojení a šťastní a nevíte proč.

JAK PRACUJI?

Za nejdůležitější považuji vytvoření rovnocenného důvěrného a bezpečného vztahu mezi terapeutem a klientem a vzniku tzv. tvůrčí a pracovní aliance. V žádném případě se nepovažuji za někoho, kdo ví, jak by ostatní měli žít a co by měli dělat. Jsem přesvědčen, že odborníkem na svůj život jsme každý sám. Využívám své odborné i osobní zkušenosti k tomu, abych vám pomohl reflektovat vlastní přání a potřeby, konfrontovat je s možnostmi, zorientovat se ve vlastním životě i v sobě samém a nalézat tak vlastní zodpovědnost za vaše další životní směřování.

Vydat se na cestu vlastního rozvoje a sebepoznání někdy může být složité a těžké a skoro nikdy se to neobejde bez práce. Na vaší vlastní investici času, energie a odvahy pak do značné míry závisí úspěch našich společných setkání. Jsem připraven být průvodcem na této cestě, ať bude jakkoli trnitá a nebezpečná, každému, kdo je ochoten se na ní vydat, protože jsem přesvědčen, že to má smysl.